Tiệc Buffet đầu tiên mang lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa cho các con cũng như các cô. Nụ cười của các con là niềm vui của cô! ...